जादूगार अमनरा कडल्यान जादूची सेवा आनी मदत — काळी जादू आनी मोगाचें मंत्र

म्हजें नांव आंद्रेय अनातोलीविच बालाबान, पूण जादूच्या संवसारांत म्हाका अमनार म्हणून वळखतात. म्हजो जल्म 18 जानेवारी 1979 दिसा युक्रेनांतल्या ओडेसा ह्या सुरम्य शारांत जालो. एप्रील २०२४ इस्वेंत हाां व दोन म्हत्वाच्या पुस्तक माळे चो लेखक जावनासां , «द अकाडे मी ऑफ ब्लॅक मॅजिक» आनी «प्रॅक्टिकल एसोटे रीक सायकोलॉजी.» म्हज्या खाशेल्या योगदानांत «द बॅटल ऑफ द सायकिक्स: ब्लॅक विरुद्ध व्हाइट» ह्या युक्रेनियन आवृत्तीच्या सव्या सीझनांत वांटो घेवप हांचो आस्पाव जाता, जें 2010 वर्सा जालें.हांवें वेवसायीक रितीन वेव्हारीक आनी क्लिनीकल मानसशास्त्राच्या मळार (मास्टर डिग्री घेवन) उदरगत केल्या ), तशेंच मानसोपचार, काळ्या जादू कडेन दुर्लक्ष करिनासतना, जंय हांवें 25 वर्सां वयर खाजगी प्रॅक्टीस सांबाळ्ळ्या.

म्हजी पयली पुस्तक माळ «द अॅकॅडमी ऑफ ब्लॅक मॅजिक» हातूंत 2002 वर्साच्या दोन भागांनी «द हायर सेरेमोनियल ब्लॅक मॅजिक» पासून सुरू जाल्लीं कृती आसात, उपरांत 2010 वर्साचीं «22 लेसनस इन विचक्राफ्ट» आनी «द हॅंडबुक ऑफ विचक्राफ्ट» अशें सोंपतात. आनी «विजार्ड्स आर मेड, नॉट बोर्न» 2019 वर्सा.सगले रशियन भाशेंत उजवाडाक आयल्यात, «द प्रॅक्टिकल कोर्स इन हायर मॅजिक» 25 भाशांनी अणकारीत केला आनी «ब्लॅक मॅजिक» ह्या नांवान विक्री खातीर उपलब्ध आसा. म्हजी दुसरी माळ, «प्रॅक्टिकल एसोटेरिक सायकोलॉजी» पांच पुस्तकांचो आस्पाव करता, तातूंत «एक्सप्रेस डायग्नोस्टिक्स फॉर कर्स, लव्ह स्पेल, अँड पॉसेशन्स», «टेस्ट फॉर मॅजिकल एबिलिटीज», «77 अॅपील्स टू द हायर सेल्फ», «रिलेशन्स अँड देअर प्रॉस्पेक्ट्स.» : अ डायलॉग विथ द सबकॉन्शियस,» आनी «हीलिंग थ्रू द पॉवर ऑफ मॅजिक.» सध्या हांव तीन नव्या प्रकाशनांचेर काम करतां: «माय प्रोफेशन अॅज अ सोर्सरर», «कर्म डायग्नोस्टिक्स» आनी «नेक्रोमॅंटिक साइकोथेरपी.»

वेव्हारीक जादूच्या मळार तुमकां मदत जाय जाल्यार मेकळेपणान हात वाडोवचो. हांव तुमकां कशी मजत करूंक शकता हाचें मुल्यांकन करपा खातीर सल्लो दिवपाक तयार आसां. म्हज्या वावराक भूगोल, धर्मीक समजुती वा लैंगीक अभिरुची मर्यादीत ना. कामाच्या अटींचेर आनी गुंतागुंताचेर आदारून, 500 युरो आनी ताचे परस चड सेवां खातीर तुमी पुराय पूर्वफेड अपेक्षा करूंक शकतात. सल्ल्यांत ईमेल वा मजकूर संदेशा वरवीं तुमच्या प्रस्नाचेर चर्चा करप आसपावीत आसा, जंय तुमी जाय आशिल्ल्या परिणामाचें वर्णन करचें.

म्हज्या सल्ल्यांत वैयक्तीक संबंद, फुडाराच्यो घडणुको, वा शाप निदान 100 युरो आदीं फारीक केल्या बगर आस्पावना हें समजून घेवप म्हत्वाचें.

म्हज्या ग्राहकांक जादूच्या वावरांतल्यान तांचे जाय आशिल्ले परिणाम मेळोवपाक मदत करपाचो म्हजो हेतू आसा. म्हज्या खाजगी प्रॅक्टीसांत चुकी मुक्त आनी बेगीन ऑर्डर पुराय करपाक मेळपी असंख्य अभिनव पद्दतींचो अभिमान आसा. म्हज्या ग्राहकां कडेन प्रामाणीकपण आनी प्रामाणीकपण हीं म्हजीं मुखेल तत्वां, तातूंतल्या जायत्या ग्राहकांक भागीदारी स्थापन करपाक आनी शिफारशीं वरवीं नव्या ग्राहकांक आकर्शीत करपाक म्हाका सक्षम करता.

म्हजी सेवा वापरपाचें थारायिल्ल्या दरेकल्याक आपोआप भेट म्हणून जादूची राखण मेळटा. तुमच्या जादूच्या गरजे खातीर बेगोबेग मदत घेवपाची संद चुकोवची न्हय.

म्हाका संपर्क करपाक [email protected] ईमेल वापरात वा +37257323296 (व्हॉट्सअॅप, व्हायबर, टेलिग्राम) फोन करात. तुज्या मूळ भाशेंत म्हाका बरोव. तुमच्या अंकांत संबंदीत आशिल्ल्या सगळ्यांचे फोटो आनी नांवां रोखडीच धाडप, तशेंच जाय आशिल्लो परिणाम स्पश्ट करप म्हत्वाचें. तुमची विनंती पुरायपणान गुप्ततायेन हाताळटले.
म्हज्या इंग्लीश भाशेंतल्या अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची: lovespell.eu